Kontakt z nami
Design&Engineering

Design&Engineering

HanKing Mould używa najbardziej popularnego oprogramowania.W HanKing pracujemy z klientami bez względu na to, czy mają pełne specyfikacje, czy tylko wstępne plany rozwoju.Nasz zespół in żynierów pomoże Ci w rozwijaniu jasnego zrozumienia Twoich wymagań i pomoże Ci podejmować ważne decyzje, które przyspieszą Twój projekt do produkcji masowej.


The way to lower mould costs and better efficiency begins at the design level.

  Droga do obniżenia kosztów pleśni i lepszej wydajności zaczyna się na poziomie projektowym.


HanKing make a lot of check in design stage, we think if spend more time in preliminary design, can help customer save maintain cost when mould go to production line.


 W przypadku wtrysku ważne jest posiadanie wystarczająco dużych bram i otworów, wyważenia przepływu i nawet chłodzenia.

W przypadku wtrysku ważne jest posiadanie wystarczająco dużych bram i otworów, wyważenia przepływu i nawet chłodzenia.


 HanKing Mould  engineers always do their best to consider every point in mould design stage to avoid lost for future modification in plastic production.

HanKing Mould in żynierowie zawsze robią wszystko co w ich mocy, aby rozważyć każdy punkt w etapie projektowania formy, aby uniknąć utraty w przyszłości modyfikacji w produkcji tworzyw sztucznych.


Podobne wiadomości
Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych
Galeria części tworzyw sztucznych