Kontakt z nami
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do światowych stron internetowych firmy Sunkye International.Wyjaśnia to, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, udostępniamy, zabezpieczamy i przechowujemy dane osobowe (informacje i dane, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby) naszych stron internetowych i\\telecompliance;39; użytkowników.Opisuje również Twoje wybory dotyczące wykorzystania, dostępu i korekty danych osobowych.Sunkye International zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych, które mogą nam Państwo dostarczyć lub które gromadzimy podczas wizyty na naszych stronach internetowych (»28200;«; Dane osobowe 822221;).


Korzystanie z naszych stron internetowych


Ogólnie można odwiedzać nasze strony, nie informując nas, kim jesteś lub ujawniając dane osobowe, z wyjątkiem swojego protokołu internetowego (*communitet 2567890)) adresu.Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie gromadzimy pewne informacje, takie jak przeglądarka, typ urządzenia, domena, nazwy gospodarzy, przeglądane strony i wzorce przeglądania, a także kraj/region, w którym użytkownicy znajdują się.Informacje te pozwalają nam lepiej określić potrzeby i interesy użytkowników, aby usprawnić treść i funkcjonalność stron internetowych oraz zwiększyć ogólne doświadczenie obsługi klienta.


Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe / Zgoda


.przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie koniecznym przede wszystkim do następujących celów:

 • Rejestracja strony

 • Wniosek o informacje dotyczące właściwości użytkowych/usług 123567890 oraz aktualizacje

 • Rozszerzenia produktu/usługi i informacji 123567890 Webinar/Szkolenie Rejestracja 123567890Udział ankiety

 • Centrum Informacji o produkcie Obsługa

 • Obsługa obsługi klienta

 • Aplikacje pracy

 • Centrum Informacji o produkcie Obsługa

 • Próbki 123567890 Transakcje sprzedaży i wsparcie 123567890 Obsługa sklepu TE

 • Reklama mediów społecznościowych

 • Sweepswas Administration

 • Własne ustawienia kont

 • Cele marketingowe

 • Zazwyczaj podane dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zapytanie, które pan prowadzi lub do rozpatrzenia wniosku,np.do wypełnienia zobowiązania prawnego lub quasi-prawnegoobowiązku z tobą.Dane osobowe zebrane od Państwa mogą obejmować między innymi nazwę, adres, telefon, numer faksu, tytuł/stanowisko, firmę, adres pocztowy lub adres e-mail, informacje dotyczące fakturowania.Użytkownik może odrzucić wniosek o dane osobowe.Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać pewnych danych osobowych, możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych programów TE i funkcji witryn internetowych.

 • W przypadku utworzenia konta na tej stronie internetowej prosimy o zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i reklamowych,tj.do skontaktowania się z Tobą przez telefon lub e-mail, aby poinformować Cię o naszych produktach i usługach, ofertach i nowościach.Prosimy również o zgodę na przekazywanie danych osobowych firmie TE w Stanach Zjednoczonych oraz jakiejkolwiek filii lub filii TE na całym świecie lub osobom trzecim działającym w naszym imieniu.Jest to dodatek do wszelkich innych sposobów prawnych, jakich używamy w celu ochrony danych osobowych w przypadku transferu międzynarodowego, jak omówiono poniżej, może pan odwołać swoją zgodę i poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jak opisano w poniższej sekcji Kontakt.

 • Wymiana danych osobowych

 • Dzielimy się Państwa danymi osobowymi z naszymi dystrybutorami, w tym informacjami, które gromadzimy za pomocą zautomatyzowanych narzędzi gromadzenia danych na naszej stronie internetowej (zob. poniżej ‘Omówień 82221;’), jako pliki cookie wymagane do przetwarzania zamówień lub instrukcji, lub do dostarczania informacji lub usług związanych z produktami Sunkye.Ponadto udostępniamy dane osobowe dostawcom usług w zakresie przetwarzania danych, takich jak przechowywanie i analiza danych, a także w przypadku korzystania z Sunkye Store, do realizacji płatności i realizacji zamówienia.

 • W umowie zobowiązujemy wszystkie strony trzecie, w tym nasze spółki zależne, do odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych i ich wykorzystywania do innych celów niż te, do których zostały zgromadzone.Użytkownik udostępni swoje dane osobowe, jeśli skieruje nas do tego lub, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.Może to być odpowiedź na wezwania sądowe, nakazy sądowe lub proces prawny lub obrona naszych praw.Możemy również potrzebować odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym na spełnienie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, lub w innych ograniczonych okolicznościach dozwolonych przez prawo (w tym w zakresie ochrony przed nadużyciami finansowymi i ograniczania ryzyka).

 • Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe w przypadku sprzedaży wszystkich lub części naszej działalności, akcji lub aktywów związanych z Państwa danymi osobowymi.


Międzynarodowe transfery danych


w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych, oprócz korzystania z umów o transferze danych,Sunkye International spełnia wymogi UE-USARamy ochrony prywatności oraz szwajcarskie

Podobne wiadomości
 • Klasyfikacja tworzywa sztucznego CNC

  Klasyfikacja tworzywa sztucznego CNC

  October 28, 2019Istnieje wiele rodzajów form z tworzyw sztucznych CNC, które mogą być sklasyfikowane w zależności od materiału formującego, procesu formowania, trybu załadunku i rozładunku, liczba otworów, częściowych właściwości powierzchni, formowanie p...view
 • Proces tworzenia mold wtryskowych

  Proces tworzenia mold wtryskowych

  October 28, 20191.Analiza procesów z tworzyw sztucznychprodukty.projekt die, projektant powinien w pełni przeanalizować, czy produkty z tworzyw sztucznych są zgodne z zasadą wtrysku.Trzeba skonsultować się z...view
 • Technologia tła prototypu

  Technologia tła prototypu

  April 21, 2020Model odnosi się do różnych form i narzędzi pożądanego produktu, które są otrzymywane przez przemysłowy wtrysk, odlew, wytłaczanie, odlewanie, odlewanie lub odlewanie odlewu, wytop, wytapianie, tłoczenie i o...view
 • Który plastik jest dobry w Chinach?

  Który plastik jest dobry w Chinach?

  July 30, 2019W Chinach jest wielu producentów pleśni i tworzyw sztucznych, są zakłady produkcyjne na dużą skalę, niezliczone małe fabryki i małe roboty, a szczególnie trudno jest znaleźć dwa...view
 • Co to jest precyzyjne wtryskiwanie

  Co to jest precyzyjne wtryskiwanie

  October 28, 2019Precyzyjny wtrysk odnosi się do metody wtryskiwania, że dokładność powtarzania wymiarów wtryskiwanych produktów jest bardzo wysoka, tak że trudno jest sprostać wymaganiom b...view
 • Po co wybrać hotel 1600HanKing Mould?

  Po co wybrać hotel 1600HanKing Mould?

  July 30, 20191.Zbudujemy formy w domu i dostarczamy je bezpośrednio do klientów W celu zaoszczędzenia kosztów, ustawiamy tę fabrykę tylko zrobić precyzyjny pleśń indywidualny od ćwierćdolarówki, ponieważ nie jesteśmy dużych...view
Polityka prywatności
Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych
Galeria części tworzyw sztucznych