Kontakt z nami
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do światowych stron internetowych firmy Sunkye International.Wyjaśnia to, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, udostępniamy, zabezpieczamy i przechowujemy dane osobowe (informacje i dane, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby) naszych stron internetowych i\\telecompliance;39; użytkowników.Opisuje również Twoje wybory dotyczące wykorzystania, dostępu i korekty danych osobowych.Sunkye International zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych, które mogą nam Państwo dostarczyć lub które gromadzimy podczas wizyty na naszych stronach internetowych (»28200;«; Dane osobowe 822221;).


Korzystanie z naszych stron internetowych


Ogólnie można odwiedzać nasze strony, nie informując nas, kim jesteś lub ujawniając dane osobowe, z wyjątkiem swojego protokołu internetowego (*communitet 2567890)) adresu.Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie gromadzimy pewne informacje, takie jak przeglądarka, typ urządzenia, domena, nazwy gospodarzy, przeglądane strony i wzorce przeglądania, a także kraj/region, w którym użytkownicy znajdują się.Informacje te pozwalają nam lepiej określić potrzeby i interesy użytkowników, aby usprawnić treść i funkcjonalność stron internetowych oraz zwiększyć ogólne doświadczenie obsługi klienta.


Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe / Zgoda


.przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie koniecznym przede wszystkim do następujących celów:

 • Rejestracja strony

 • Wniosek o informacje dotyczące właściwości użytkowych/usług 123567890 oraz aktualizacje

 • Rozszerzenia produktu/usługi i informacji 123567890 Webinar/Szkolenie Rejestracja 123567890Udział ankiety

 • Centrum Informacji o produkcie Obsługa

 • Obsługa obsługi klienta

 • Aplikacje pracy

 • Centrum Informacji o produkcie Obsługa

 • Próbki 123567890 Transakcje sprzedaży i wsparcie 123567890 Obsługa sklepu TE

 • Reklama mediów społecznościowych

 • Sweepswas Administration

 • Własne ustawienia kont

 • Cele marketingowe

 • Zazwyczaj podane dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zapytanie, które pan prowadzi lub do rozpatrzenia wniosku,np.do wypełnienia zobowiązania prawnego lub quasi-prawnegoobowiązku z tobą.Dane osobowe zebrane od Państwa mogą obejmować między innymi nazwę, adres, telefon, numer faksu, tytuł/stanowisko, firmę, adres pocztowy lub adres e-mail, informacje dotyczące fakturowania.Użytkownik może odrzucić wniosek o dane osobowe.Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać pewnych danych osobowych, możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych programów TE i funkcji witryn internetowych.

 • W przypadku utworzenia konta na tej stronie internetowej prosimy o zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i reklamowych,tj.do skontaktowania się z Tobą przez telefon lub e-mail, aby poinformować Cię o naszych produktach i usługach, ofertach i nowościach.Prosimy również o zgodę na przekazywanie danych osobowych firmie TE w Stanach Zjednoczonych oraz jakiejkolwiek filii lub filii TE na całym świecie lub osobom trzecim działającym w naszym imieniu.Jest to dodatek do wszelkich innych sposobów prawnych, jakich używamy w celu ochrony danych osobowych w przypadku transferu międzynarodowego, jak omówiono poniżej, może pan odwołać swoją zgodę i poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jak opisano w poniższej sekcji Kontakt.

 • Wymiana danych osobowych

 • Dzielimy się Państwa danymi osobowymi z naszymi dystrybutorami, w tym informacjami, które gromadzimy za pomocą zautomatyzowanych narzędzi gromadzenia danych na naszej stronie internetowej (zob. poniżej ‘Omówień 82221;’), jako pliki cookie wymagane do przetwarzania zamówień lub instrukcji, lub do dostarczania informacji lub usług związanych z produktami Sunkye.Ponadto udostępniamy dane osobowe dostawcom usług w zakresie przetwarzania danych, takich jak przechowywanie i analiza danych, a także w przypadku korzystania z Sunkye Store, do realizacji płatności i realizacji zamówienia.

 • W umowie zobowiązujemy wszystkie strony trzecie, w tym nasze spółki zależne, do odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych i ich wykorzystywania do innych celów niż te, do których zostały zgromadzone.Użytkownik udostępni swoje dane osobowe, jeśli skieruje nas do tego lub, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.Może to być odpowiedź na wezwania sądowe, nakazy sądowe lub proces prawny lub obrona naszych praw.Możemy również potrzebować odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym na spełnienie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, lub w innych ograniczonych okolicznościach dozwolonych przez prawo (w tym w zakresie ochrony przed nadużyciami finansowymi i ograniczania ryzyka).

 • Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe w przypadku sprzedaży wszystkich lub części naszej działalności, akcji lub aktywów związanych z Państwa danymi osobowymi.


Międzynarodowe transfery danych


w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych, oprócz korzystania z umów o transferze danych,Sunkye International spełnia wymogi UE-USARamy ochrony prywatności oraz szwajcarskie

Podobne wiadomości
 • Utrzymanie maszyny do wtrysku

  Utrzymanie maszyny do wtrysku

  April 21, 2020Maszyna do wtrysku może tworzyć produkty z tworzywa sztucznego o złożonym wyglądzie, dokładnej wielkości lub gęstej konsystencji z metalowymi wkładkami w jednym czasie.Jest powszechnie stosowany w obronie narodowej, elektromechaniki,...view
 • Formularz wtryskowy z tworzywa sztucznego

  Formularz wtryskowy z tworzywa sztucznego

  September 23, 2019Zasady projektowania dla biegaczasystem:1.W przypadku pojedynczej części z tworzywa sztucznego i wielokrotnych ubytków należy użyć balansowanego biegacza (z wyjątkiem specjalnego), tj. położenia każdej bramy otworowej i wielkości...view
 • Design linii rozdzielczej w procesie formowania

  Design linii rozdzielczej w procesie formowania

  September 23, 20191.Część z wymogiem koosiowości powinna być utworzona w stronie rdzenia.view
 • Podstawowa koncepcja plastiku

  Podstawowa koncepcja plastiku

  October 29, 2019Podstawowa koncepcja programuplastik:1.Definicja i skład tworzyw sztucznych odnosi się zazwyczaj do materiału, który jako główny składnik ma sztuczną żywicę syntetyczną, ma plastyczność i płynność pod certaj...view
 • Konferencja Globalnych Form Precyzyjnych Materiałów

  Konferencja Globalnych Form Precyzyjnych Materiałów

  October 28, 2019Obecnie Chiny stały się największym na świecie krajem produkcji pleśni.Zgodnie ze statystykami celnymi łączna wielkość przywozu i wywozu form chińskich w 2017 była7541.8243miliony...view
 • Jak działa wstrzyknięcie tworzyw sztucznych

  Jak działa wstrzyknięcie tworzyw sztucznych

  April 21, 2020Plastikowe wtryskiwanie jest metodą, w której termoplastyczny lub termoutwardzający związek formujący jest najpierw równomiernie plastyczny w beczkach grzewczych, a następnie wprowadzany do jamy zamkniętej pleśni przez...view
Polityka prywatności
Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych
Galeria części tworzyw sztucznych