Kontakt z nami
Część kształtowania gospodarstw domowych
Część kształtowania gospodarstw domowych
  • Część kształtowania gospodarstw domowych

Część kształtowania gospodarstw domowych

Funkcja części: WashroomHigieneMould Parts 123567890 Part Standard wg DIN 16742:2013 123567890 Inner Surface: SPI B2 w celu ułatwienia uwolnienia formy

Out Surface: SPI A15666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666699999999999999999999999999999999999666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666690 ‚82266;26666666666662K nr 2666666666226622266666666666666666666666666666262626666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666622222222sp;Hydrauliczne i mechaniczne urządzenia zabezpieczające

•Mechanizmy podnośnikowe

Produkty powiązane
Media Center
skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych
Galeria części tworzyw sztucznych