Kontakt z nami
Multi Cavity Mould
Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych

Multi Cavity Mould

Multi Cavity Mould

Można zrozumieć wielojamową pleśń, która odnosi się oczywiście do pleśni z wieloma ubytkami   Komórkowa pleśń składa się z kilku otworów tej samej części plastykowej oraz z wielu otworów z różnych części plastikowych   Użycie wielozębnych form do wtrysku wyrobów z tworzyw sztucznych może zwiększyć wydajność produkcji i obniżyć koszty, więc multi-jamowy pleśń staje się coraz bardziej popularny   Ponieważ wielozębna pleśń musi mieć wiele korpusów do dostarczania roztopień do każdej jamy, racjonalność konstrukcji wtryskiwacza bezpośrednio wpływa na jakość wtryskiwanych części, zużycie materiału, wydajność produkcji i korzyści ekonomiczne  


W celu zapewnienia jednorodności i wydajności jakości i wydajności każdej jamy, bilans przepływu układu gwintowania podczas procesu wtrysku jest bardzo krytyczny, tak aby plastykowe stopienie mogło być napełnione w jamie tym samym ciśnieniem i temperaturą   W związku z tym najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu


wielozębnego modelu staje się coraz bardziej popularny    

Układ jamy ustnej i biegacza podzielony jest na dwie kategorie: zrównoważony i niezrównoważony  

Charakterystyka rodzaju balansu jest długość, kształt i wymiar przekroju korpusu od sprężyny do każdej jamy są odpowiednio takie same, może zrealizować nawet karmienie wszystkich ubytków i wypełnić jamę w tym samym czasie   Jednak nierównomierną cechą jest to, że długości biegaczy od sprężyny do otworów jamy nie są równe, co nie sprzyja zrównoważonemu karmieniu, ale nierównowagi układ może znacznie skrócić ogólny przepływ stopienia w systemie gating   Kompleksowy mechanizm zmniejsza straty ciepła i ciśnienia wtrysku podczas przepływu i skraca czas napełniania pleśni  
Podobne wiadomości