Kontakt z nami
Multi Cavity Mould
Formy wtryskowe z tworzyw sztucznych

Multi Cavity Mould

Multi Cavity Mould

Można zrozumieć wielojamową pleśń, która odnosi się oczywiście do pleśni z wieloma ubytkami   Komórkowa pleśń składa się z kilku otworów tej samej części plastykowej oraz z wielu otworów z różnych części plastikowych   Użycie wielozębnych form do wtrysku wyrobów z tworzyw sztucznych może zwiększyć wydajność produkcji i obniżyć koszty, więc multi-jamowy pleśń staje się coraz bardziej popularny   Ponieważ wielozębna pleśń musi mieć wiele korpusów do dostarczania roztopień do każdej jamy, racjonalność konstrukcji wtryskiwacza bezpośrednio wpływa na jakość wtryskiwanych części, zużycie materiału, wydajność produkcji i korzyści ekonomiczne  


W celu zapewnienia jednorodności i wydajności jakości i wydajności każdej jamy, bilans przepływu układu gwintowania podczas procesu wtrysku jest bardzo krytyczny, tak aby plastykowe stopienie mogło być napełnione w jamie tym samym ciśnieniem i temperaturą   W związku z tym najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy projektowaniu


wielozębnego modelu staje się coraz bardziej popularny    

Układ jamy ustnej i biegacza podzielony jest na dwie kategorie: zrównoważony i niezrównoważony  

Charakterystyka rodzaju balansu jest długość, kształt i wymiar przekroju korpusu od sprężyny do każdej jamy są odpowiednio takie same, może zrealizować nawet karmienie wszystkich ubytków i wypełnić jamę w tym samym czasie   Jednak nierównomierną cechą jest to, że długości biegaczy od sprężyny do otworów jamy nie są równe, co nie sprzyja zrównoważonemu karmieniu, ale nierównowagi układ może znacznie skrócić ogólny przepływ stopienia w systemie gating   Kompleksowy mechanizm zmniejsza straty ciepła i ciśnienia wtrysku podczas przepływu i skraca czas napełniania pleśni  
Podobne wiadomości
  • Kształtowe chłodzenie może znacznie poprawić wydajność produkcji wtryskiwaczy

    Kształtowe chłodzenie może znacznie poprawić wydajność produkcji wtryskiwaczy

    October 28, 2019Dla firmy produkującej pleśń z tworzywa sztucznego, jako że jakość formy bezpośrednio określa wydajność produkcji wtrysku i jakość produktu, co określa wartość dodaną...view
  • Klasyfikacja i skład form przemysłowych

    Klasyfikacja i skład form przemysłowych

    April 21, 2020Formy przemysłowe, różne rodzaje form i narzędzia używane w produkcji przemysłowej do uzyskania wymaganych produktów poprzez wtrysk, odlewanie, wytłaczanie, odlewanie, odlewanie lub kucie, wytapianie, wytop...view
  • Jak przetwarzać przewody precyzyjne

    Jak przetwarzać przewody precyzyjne

    October 28, 2019Proces obróbki precyzyjnej odlewu &G jest ostatnim procesem obróbki i jest to najważniejszy, który bezpośrednio wpływa na jakość matryc.To tłumaczy około 30%-40% z do...view
  • Cztery szczególne obszary działania dla chińskiej przemysłu wtrysku

    Cztery szczególne obszary działania dla chińskiej przemysłu wtrysku

    October 28, 2019(1) Planowanie w celu poprawy terminowości, projektu i części powinno być szczegółowo zaplanowane.Planowanie na poziomie projektu wtrysku i każda jego część jest kluczem do osiągnięcia terminowości.Nie.view
  • Główny zakres usług modelowania mold

    Główny zakres usług modelowania mold

    April 21, 2020Usługi modelowania mold: To zazwyczaj odnosi się do modelowania 3D produktu, koncentrując się na użyciu oprogramowania.Modelowanie 3D struktury pleśni jest bardziej skoncentrowane na próbie oprogramowania do projektowania 3D...view
  • Wstaw proces formowania

    Wstaw proces formowania

    April 21, 2020Wstawiająca forma odnosi się do metody formowania, w której pleśń jest wypełniona wstępnie przygotowanymi wkładkami z różnych materiałów, wtryskiwana żywicą, a stopiony materiał jest połączony z wkładkami do...view